VIKTIG INFORMASJON OM KORONA
Om oss
Om oss

OM OSS

I 2015 kunne vi markere at gården har vært uavbrutt i familiens eie i 150 årVi, May og Stig Johannessen, er 5.generasjon som driver gården.

Vi er 2.generasjon som driver gården for å livnære oss av de produktene som produseres. De tre første generasjonene produserte, i hovedsak mat, for å holde familien med animalsk føde, i tillegg var det fiske som gav økonomi til familien.

I 1999 overtok vi gården etter Stigs far. Gården har i alle tider drevet etter de rammevilkår som blir satt politisk og de naturgitte forutsettinger som finnes. Vi har også forsøkt å utnytte vår kompetanse og menneskelige ressurser til beste for drifta. Stig er landbruksutdannet og har i tillegg tatt kurs i hvordan bruke gården som pedagogisk ressurs. May er utdannet barnehagelærer og småskolelærer og har i tillegg også utdannelse i administrasjon og ledelse, samt studiepoeng i reiseliv og Nordnorsk matkultur.

Siden 2005 har også osteproduksjon og mathygiene kommet inn som en viktig del av vår kompetanse og erfaringsbakgrunn. Gården er en familiebedrift hvor flere generasjoner til tider bidrar for at vi skal komme i havn med alle gjøremål. Vi er heldige å ha barn og barnebarn som stiller opp når det kreves.

2019 ansatte vi Hanne Paulsen i 50 % stilling. Hanne er landbruksutdannet og bidrar både i fjøs og i gjøremål i ysteri/gårdsbutikk/kafe. 

2020 ble bonden rammet av alvorlig sykdom, vi ble tvunget til å legge om drifta. Da koronapandemien også rammet oss alle, besluttet vi at reiseliv og osteproduksjon måtte opphøre. 

2021 blir året da neste generasjon rustes til å overta drifta på gården og vi finner nye veier for vårt liv. Slig går det i sykluser. Vi er heldige som kan se fremtidig landbruk på Nordtun gård, hver generasjon har sin måte og vi håper å være gode støttespillere fremover!

Dyr på gården

Kurasen på gården er Norsk Rødt fe. Det er ei ku spesielt godt egna for melkeproduksjonVi aler også opp osker for kjøttproduksjon og tar vare på alle kvigekalver slik at de kan bli gode melkekyr på gården.

Kyrne går i løsdrift og har egne liggeplasser. De har muligheten til å beite i fjellet hel sommeren. Når kyrne er ute kan våre gjester hilse på dem. Det er strenge regler for besøk i fjøs i Norge, dette er fordi vi har og vil beholde våre produksjonsdyr friske. 


Foto: Olga Kapustina
Om oss »