VIKTIG INFORMASJON OM KORONA
VELKOMMEN
VELKOMMEN
VELKOMMEN
VELKOMMEN

SMAK OG OPPLEVELSE I ET LEVENDE BONDELANDSKAP!

Velkommen til oss som lever mellom hav og fjell!

2020 er et spesielt år for oss her på Nordtun Gård. På grunn av sykdom og Koronapandemi, kan vi ikke ha åpen slik som vi pleier å ha på sommeren. Et sydene liv med besøkende fra fjern og nær har vært vårt kjæreste minne etter hver sommer de siste 10 - 12 årene. 

I år må vi gjøre et unntak og kun ta besøk på forhåndsbooking.

Små familiegrupper eller andre som reiser i følge kan bestille et måltid kombinert med opplevelser på gården.

Grupper på max 10 -12 stykker i samme følge kan ta kontakt, minimum et døgn på forhånd.

Alle må være friske og ellers følge de smittevernregler som gjelder i henholdt til hygiene og avstand.